Ανακοίνωση 11ου Συνεδρίου Ελληνικής Επιτροπής της Ο.Μ.Ε.Ρ.

on 16 Οκτωβρίου 2016

Στην Αθήνα, στις 3, 4 & 5 Νοεμβρίου 2017, θα πραγματοποιηθεί το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή της Ελληνικής Επιτροπής Προσχολικής Αγωγής (Organisation Mondial pour l’Education Préscolaire - Ο.Μ.Ε.Ρ.) με τίτλο:

«Από εδώ και από παντού: εκπαιδευτικές αλλαγές και παιδαγωγικές πρακτικές για ένα ανοιχτό σχολείο»

Tο σχολείο διοργανώνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.) της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα» του ΤΕΑΠΗ του ΕΚΠΑ και του University College London, Institute of Education, καθώς και με το Ελληνικό Παρατηρητήριο για τη Διαπολιτισμική Παιδεία και Εκπαίδευση (Ε.ΠΑ.ΔΙ.Π.Ε.).

Η σημερινή οικονομική κρίση στην Ελλάδα, η παρουσία μεγάλου αριθμού προσφύγων και μεταναστών αλλά και οι μεγάλες αλλαγές σε παγκόσμια κλίμακα, έχουν επαναφέρει στην εκπαιδευτική κοινότητα τη συζήτηση για το ρόλο της εκπαίδευσης και τις αλλαγές που πρέπει να σχεδιαστούν ώστε το σχολείο να σέβεται τις πολλαπλές διαδρομές και να ανταποκρίνεται στις διαφοροποιημένες ανάγκες των παιδιών και της κοινωνίας. Η εκπαίδευση, τόσο στην τυπική όσο και στην άτυπη μορφή της, καλείται να παίξει ρόλο τόσο στο ατομικό επίπεδο κάθε παιδιού όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο.

Το 11ο Συνέδριο της ΟΜΕΡ έχει στόχο να δώσει χώρο και χρόνο στην παρουσίαση και στην ουσιαστική συζήτηση θεμάτων και προβληματισμών που αφορούν την νέα εκπαιδευτική συνθήκη και να ανοίξει νέες εκπαιδευτικές προοπτικές που μπορούν να λειτουργήσουν σε περιόδους κρίσης σε μια κατεύθυνση ενίσχυσης και διεύρυνσης του ρόλου της εκπαίδευσης. Μέσα από παρουσιάσεις, ανταλλαγές, βιωματικά εργαστήρια και εκπαιδευτικές δράσεις επιδιώκει να δώσει τη δυνατότητα ουσιαστικού διαλόγου και να οδηγήσει στη συγκρότηση «κοινοτήτων μάθησης». Οι παρακάτω θεματικές του συνεδρίου, καλύπτοντας πολλές πτυχές της σύγχρονης κοινωνικής και εκπαιδευτικής πραγματικότητας, δημιουργούν την ευκαιρία να αναπτυχθεί ένας τέτοιος διάλογος και να οδηγήσει την εκπαιδευτική κοινότητα σε αλλαγές και προτάσεις.

  • Διαπολιτισμική εκπαίδευση
  • Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική
  • Εκπαιδευτικές πρακτικές σε περιόδους κρίσης (τυπική και άτυπη εκπαίδευση)
  • Εκπαιδευτικές πολιτικές σε περιόδους κρίσης
  • Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε θέματα διαχείρισης ετερογενών τάξεων
  • Συνεκπαίδευση παιδιών - Παιδαγωγικές πρακτικές ένταξης
  • Προσφυγική κρίση και εκπαίδευση
  • Ταυτότητες- ετερότητες και η διαχείρισή τους στη σχολική τάξη
  • Οικογένεια και σχολείο σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα

Διγλωσσία και μητρικές γλώσσες

Παιδαγωγικές καινοτομίες και πρακτικές σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα

Η Οργανωτική Επιτροπή καλεί όσους και όσες ενδιαφέρονται, να υποβάλουν εργασίες σχετικές με τη θεματολογία του Συνεδρίου.

Σημαντικές ημερομηνίες

31 Ιανουαρίου 2017: Λήξη υποβολής εργασιών για κρίση

3-5 Νοεμβρίου 2017: Διεξαγωγή Συνεδρίου

Περισσότερες πληροφορίες για τη διεξαγωγή του συνεδρίου όπως και για τον Δικτυακό τόπο του Συνεδρίου θα ανακοινωθούν στη 2η Ανακοίνωση του συνεδρίου.