"Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού": Δημοσίευση του 14ου τεύχους και προετοιμασία του 15ου

on 05 Δεκεμβρίου 2016

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε το 14ο τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού με κριτές (peer-reviewed journal) της Ελληνικής Επιτροπής της ΟΜΕΡ, "Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού".

Η προετοιμασία του 15ου τεύχους έχει ήδη ξεκινήσει. Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο ή ενδιαφερόμενη να υποβάλλει πρωτότυπα άρθρα προς δημοσίευση στο περιοδικό. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής και τις μορφοποιήσεις των κειμένων θα βρείτε στο μενού της ιστοσελίδας με τίτλο «Περιοδικό».

Η Συντακτική Επιτροπή