Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Συνεδρίου

on 14 Οκτωβρίου 2017

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΟΜΕΡ και στην ιστοσελίδα του 11ου Συνεδρίου το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Εργασιών του 11ου Συνεδρίου με μικρές τροποποιήσεις και με την προσθήκη των τίτλων και συγγραφέων των αναρτημέων εργασιών.

Μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα πατώντας και στον ακόλουθο σύνδεσμο:

 

Σύντομα θα αναρτηθεί το Βιβλίο Περιλήψεων των Εργασιών του 11ου Συνεδρίου της ΟΜΕΡ.