Βιβλίο Περιλήψεων του 11ου Συνεδρίου της ΟΜΕΡ

on 23 Οκτωβρίου 2017

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΟΜΕΡ και στην ιστοσελίδα του 11ου Συνεδρίου, το Βιβλίο Περιλήψεων των εργασιών του 11ου Συνεδρίου της ΟΜΕΡ.

Μπορείτε να κατεβάσετε το Βιβλίο Περιλήψεων πατώντας και στον ακόλουθο σύνδεσμο