5ο Πανελλήνιο Συνέδριο OMEP (2005)

«Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση. Παιδαγωγική και Διδακτική διάσταση»

(Βόλος, 14-16 Οκτωβρίου 2005)

Κακανά, Δ., Μπότσογλου, Κ., Χανιωτάκης, Ν. & Καβαλάρη, Ε. (2006). Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση: Παιδαγωγική και Διδακτική Διάσταση - 71 κείμενα για την αξιολόγηση.

Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη.

ISBN: 960 343 894 4

Πληροφορίες: www.kyriakidis.gr