7ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο OMEP (2009)

Πρακτικά 7ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου, Σύρος 2009 - European Conference Proceedings, Syros 2009
Κατεβάστε από εδώ τα πρακτικά του συνεδρίου