8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλ. Επιτροπής ΟΜΕΡ (2011)

Ευρωπαϊκό Συνέδριο Παγκόσμιας Οργάνωσης Προσχολικής Αγωγής (ΟΜΕΡ) 2011
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλ. Επιτροπής ΟΜΕΡ
1ο Παγκύπριο Συνέδριο Κυπριακής Επιτροπής ΟΜΕΡ
«Δημιουργικότητα και μάθηση στην πρώτη παιδική ηλικία»
(Λευκωσία, 6-8 Μαΐου 2011)
Κατεβάστε και αποθηκεύστε τα πρακτικά του Συνεδρίου από εδώ

 

Θεματικές Ενότητες:
•    Η δημιουργικότητα στην πρώτη σχολική ηλικία
•    Δημιουργικότητα και μάθηση
•    Θεωρίες Δημιουργικότητας
•    Δημιουργικότητα και θεωρίες μάθησης
•    Eκπαιδευτική μεταρρύθμιση και πολιτική
•    Δημιουργικότητα και παιδαγωγικές προκλήσεις
•    Η δημιουργική παιδαγωγική ενάντια σε μύθους περί δημιουργικότητας
•    Η δημιουργικότητα ως διαδικασία
•    Η δημιουργικότητα ως προϊόν
•    Η δημιουργικότητα ως συνδυασμός ικανοτήτων και στάσεων
•    Χαρακτηριστικά του δημιουργικού παιδιού
•    Διαμόρφωση αναλυτικού προγράμματος δημιουργικής παιδαγωγικής ή η δημιουργικότητα σαν μια περιοχή του αναλυτικού προγράμματος
•    Εκπαίδευση εκπαιδευτικών και δημιουργικότητα
•    Κριτική σκέψη
•    Λύση προβλήματος
•    Αναπαραστάσεις/Επικοινωνία
•    Διερεύνηση
•    Οργανώνοντας την εκπαίδευση για μια δημιουργική παιδαγωγική
•    Δημιουργικότητα και αξιολόγηση  
•    Δημιουργικότητα και γνωστικές περιοχές
•    Παιχνίδι
•    Κίνητρα για μάθηση
•    Δημιουργικότητα και σχολική πρακτική
•    Μεταγνώση
•    Πολυγραμματισμοί
•    Φαντασία και δημιουργικότητα
•    Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης
•    Δημιουργικότητα και τεχνολογία
Το συνέδριο απευθύνεται σε ερευνητές και ερευνήτριες από διάφορους επιστημονικούς κλάδους, φορείς, στελέχη της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς, φοιτητές και επαγγελματίες του χώρου.
Κύριος σκοπός του συνεδρίου είναι η διερεύνηση της πολύπλευρης και πολύπλοκης σχέσης της δημιουργικότητας με τη μάθηση και η συμβολή στη δημιουργία ενός ουσιαστικού διαλόγου για το θέμα.