ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Από την Παγκόσμια Συνέλευση της ΟMEP στον Παναμά

on 26 Οκτωβρίου 2019

Σας σνακοινώνουμε ότι στην ιστοσελίδα της Παγκόσμιας ΟΜΕΡ και στο σύνδεσμο: http://www.worldomep.org/file/2019_OMEP_Declaration_WA_Panama_ENG.pdf, έχει αναρτηθεί 

η Διακήρυξη της ΟΜΕΡ από την Παγκόσμια Συνέλευση στον Παναμά το 2019. Το περιεχόμενο της διακήρυξης μεταφρασμένο στα Ελληνικά αναφέρει τα ξής: 

ΑΝΑΝΕΩΣΤΕ ΤΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ!

ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Εμείς, τα μέλη της Παγκόσμιας Εκτελεστικής Επιτροπής του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Προσχολική Εκπαίδευση, πρόεδροι και αντιπρόσωποι των Εθνικών Επιτροπών παρόντες στην 71η Παγκόσμια Συνέλευση στον Παναμά δεσμευόμαστε να προχωρήσουμε στην πραγματοποίηση και υλοποίηση της σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού, δίνοντας πάντα προτεραιότητα στα συμφέροντα του παιδιού. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού προτείνει τέσσερις βασικές αρχές για την ερμηνεία και εφαρμογή της: το συμφέρον του παιδιού, το δικαίωμα της μη - διάκρισης, το δικαίωμα στη ζωή, την επιβίωση και την ανάπτυξη, και την ελευθερία της έκφρασης όπως και να μπορεί να εισακουστεί.

 

Επικυρώνοντας τη σύμβαση, οι κυβερνήσεις των χωρών είναι υποχρεωμένες να σεβαστούν και να προστατεύσουν όλα τα παιδιά, να εγγυηθούν και να προωθήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών. Εντούτοις, αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμα μεγάλες προκλήσεις. Το διεθνές πλαίσιο παρουσιάζει ανισότητες και αδικίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου να εκπληρώσει τα δικαιώματα των παιδιών. Σήμερα, πολλά παιδιά σε όλο τον κόσμο ζουν σε συνθήκες που απαιτούν άμεση δράση:

  • παιδιά σε συνθήκες φτώχειας, ανισότητας, πείνας και άλλες δύσκολες καταστάσεις πχ ένοπλες συγκρούσεις. Για τα μικρά παιδιά, κάθε μέρα που περνά είναι ζωτικής σημασίας για τη σωματική, συναισθηματική και διανοητική τους υγεία,
  • παιδιά-πρόσφυγες σε όλες τις περιοχές του κόσμου. Υπάρχουν παιδιά που έχουν μεταφερθεί σε στρατόπεδα, χωρισμένα από τις οικογένειές τους, ακόμα και φυλακισμένα,
  • παιδιά που έχουν επηρεαστεί από την κλιματική αλλαγή, τη μόλυνση, την περιβαλλοντική υποβάθμιση και την αύξηση της συχνότητας των φυσικών καταστροφών,
  • παιδιά που έχουν πληγεί από τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και τις διακρίσεις των δύο φύλων,
  • παιδιά που υποφέρουν από σεξουαλική και εργασιακή εκμετάλλευση.

Από το 1948, η OMEP συνεργάζεται με την εκπαίδευση για την ειρήνη και για να εφαρμοστούν τα δικαιώματα των παιδιών στην εκπαίδευση, στην υγεία, την ευημερία, το φαγητό, τη στέγαση, τη φροντίδα και την ανάπτυξη από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους.

Σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τα παιδιά έχουν δικαίωμα στο παιχνίδι, την υγεία, την εκπαίδευση και τη φροντίδα, και είναι οι κοινές μας προσπάθειες που μπορούν να το κάνουν πραγματικότητα. Η εκπαίδευση βασίζεται στους καλά εκπαιδευμένους και άξιους σεβασμού εκπαιδευτικούς. Τα παιδιά επίσης έχουν το δικαίωμα να εκφράζονται για όλα τα θέματα που τα αφορούν. Έτσι, τα παιδιά είναι σημαντικοί πολίτες με το δικαίωμα να συμμετέχουν στην εξέλιξη των κοινωνιών μας, και για ένα βιώσιμο μέλλον. Η Ατζέντα 2030 βασίζεται στα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με στόχο να μην αφήσει κανέναν πίσω, και την επιτακτική ανάγκη της ισότητας και της εξάλειψης των διακρίσεων. Ο βιώσιμος στόχος ανάπτυξης αρ. 4 εξετάζει τη διαθεσιμότητα, την προσβασιμότητα, το πόσο οικονομικά προσιτή και αποδεκτή απ’ όλους είναι η δια βίου εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είναι θεμελιώδες δικαίωμα του κάθε ανθρώπου, και η βάση για την υλοποίηση των υπόλοιπων στόχων και δικαιωμάτων.

Τώρα ήρθε η ώρα για τις κυβερνήσεις των χωρών να ανανεώσουν τις δεσμεύσεις τους, να διπλασιάσουν τις προσπάθειές τους, και να κάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να εφαρμόσουν τα δικαιώματα όλων των παιδιών και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων και αυτών που βρίσκονται σε κίνδυνο. Καλούμε όλες τις κυβερνήσεις να αναλάβουν δράση για να εγγυηθούν στα παιδιά μια ασφαλή ζωή και κάθε αγόρι και κάθε κορίτσι να αναπτύξει στο μέγιστο βαθμό το δυναμικό του, μην αφήνοντας κανέναν πίσω.