11ο Συνέδριο OMEP: Βιβλίο Πρακτικών

on 22 Νοεμβρίου 2019

BiblioPraktikon11o

 

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε το Βιβλίο των Πρακτικών του 11ου Συνεδρίου της ΟΜΕΡ.
Πρόσβαση σε αυτό έχει κάθε ενδιαφερόμενος/νη από τη σελίδα:
μέσω του συνδέσμου: