Παράταση ημερομηνίας λήξης της υποβολής πλήρους κειμένου εργασιών για κρίση και δημοσίευση στα Πρακτικά του 12ου Συνεδρίου της ΟΜΕΡ

on 07 Μαρτίου 2020

Η Οργανωτική Επιτροπή και η Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του 12ου Συνεδρίου της ΟΜΕΡ ανταποκρίθηκαν στο αίτημα των συνέδρων και παρατείνουν τη λήξη για την υποβολή του πλήρους κειμένου των εργασιών προς κρίση και δημοσίευση στα Πρακτικά του Συνεδρίου μέχρι και την Κυριακή 15 Μαρτίου 2020.