ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

on 11 Σεπτεμβρίου 2020

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση εγχειριδίου για εκπαιδευτικούς νηπιαγωγείου και πρώτων τάξεων δημοτικού με τον τίτλο 

«Βήματα για τη ζωή: Οδηγός για το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς τον καιρό της πανδημίας» από το Παιδαγωγικό Τμήμα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Πρόκειται για οδηγό ο οποίος δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό στην υποστήριξη των μαθητών, με το άνοιγμα των σχολείων κατά το σχολικό έτος 2020-21, κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς μαθητών νηπιακής και πρώτης παιδικής ηλικίας γιατί τα μικρά παιδιά είναι πιο ευάλωτα στις κρίσεις, έχουν αυξημένες συναισθηματικές ανάγκες και μεγαλύτερη δυσκολία στην κατανόηση και έκφραση των επώδυνων συναισθημάτων τους.

Ο οδηγός περιλαμβάνει α) θεωρητική εισαγωγή και γενικές πρακτικές οδηγίες και β) προτεινόμενες δομημένες διδασκαλίες για τις πρώτες ημέρες με το άνοιγμα των σχολείων.

Με τον οδηγό αυτόν επιδιώκεται να:

  • καθιερωθούν ρουτίνες οι οποίες βοηθούν στην ανάπτυη και διατήρηση αισθήματος ασφάλειας στους μαθητές,
  • αναπτυχθεί η αίσθηση της κοινότητας στους μαθητές 
  • μάθουν οι μαθητές  να συγκεντρώνουν την προσοχή τους ώστε να τηρούν τα μέτρα προφύλαξης κάτω από τις νέες συνθήκες συνύπαρξης στην τάξη (τήρηση αποστάσεων, χρήση μάσκας, κ.λπ.)
  • μάθουν οι μαθητές τρόπους διαχείρισης του στρες
  • συμφωνηθούν το πλαίσιο και οι κανόνες που είναι χρήσιμοι για την ομαλή λειτουργία του σχολείου και για την ασφάλεια όλων

Μπορείτε να βρείτε τον οδηγό εδώ