Διαδικτυακή Επιμορφωτική Εισήγηση, Σάββατο 23/10/2021, 10:00-13:00

on 22 Οκτωβρίου 2021
Η Ελληνική Επιτροπή της Παγκόσμιας Οργάνωσης Προσχολικής Εκπαίδευσης (OMEP Ελλάδος)
σας προσκαλεί το Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10.00 π.μ. – 1.00 μ.μ.
σε διαδικτυακή επιμορφωτική εισήγηση με θέμα
 
«Η διαφοροποιημένη παιδαγωγική στην προσχολική εκπαίδευση: σημασία και προκλήσεις»
 
Εισηγήτριες:
Μ. Καμπεζά, Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών,
Α. Μαβίδου, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, ΑΠΘ και
Μ. Σφυρόερα, Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ.
 
Η σύνδεση θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Webex
Meeting link: https://minedu-primary.webex.com/minedu-primary/j.php?MTID=m392b81a5314e9470d10e96aa005fd292
 
Meeting number: 2673 222 6493 Meeting password: eQmtJGFH823
 
Παρακαλούμε όποιος συνδέεται να παραμένει με κλειστά το μικρόφωνο και την κάμερα.
Για τυχόν προβλήματα σύνδεσης μπορείτε να επικοινωνείτε με τις
Φραγκή Κωνσταντίνα: 6937204049
Γιαννοπούλου Άννα: 6949901543 
Πασχαλίδου Ελένη: 6948949103 
Μαντζουράτου Βασιλική: 6932173878
 
Κατά τη διάρκεια παρακολούθησης θα δοθεί σύνδεσμος φόρμας όπου θα συμπληρώνετε τα στοιχεία σας για να σας χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.