Ευρωπαϊκό Συνέδριο και Συνέλευση της ΟΜΕΡ 2024

on 23 Ιανουαρίου 2024

Το Ευρωπαϊκό Συνέδριο και η Συνέλευση της ΟΜΕΡ για το 2024 θα πραγματοποιηθούν στο Kristianstad University της Σουηδίας, από τις 24 έως τις 26 Απριλίου 2024. Το θέμα του Συνεδρίου είναι «Αειφορία από την αρχή...» («Sustainability from the Start.. .»).

Περισσότερες πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Συνέδριο μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο του Συνεδρίου: https://www.hkr.se/omep_2024