Υποβολή Εργασιών

Στο 13ο Συνέδριο της ΟΜΕΡ πρόκειται να φιλοξενηθούν:

  • προφορικές ανακοινώσεις επιστημονικών εργασιών
  • προφορικές ανακοινώσεις εκπαιδευτικών δράσεων
  • συμπόσια
  • αναρτημένες ανακοινώσεις επιστημονικών εργασιών (αφίσες)
  • αναρτημένες ανακοινώσεις εκπαιδευτικών δράσεων (αφίσες)
  • εργαστήρια που απευθύνονται σε ενήλικες

 

Πληροφορίες για την υποβολή περιλήψεων εργασιών:

Για να υποβάλετε την εργασία σας στο 13ο Συνέδριο της ΟΜΕΡ θα χρειαστεί να συμπληρώσετε μια φόρμα (βλ. σύνδεσμο πιο κάτω). Για κάθε εργασία χρειάζεται να συμπληρώσετε νέα φόρμα. Για κάθε εγγραφή συνέδρου μπορούν να πραγματοποιηθούν έως δύο ανακοινώσεις (σε οποιοδήποτε είδος εργασίας). Βεβαίωση πραγματοποίησης εισήγησης θα λάβουν μόνο οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι.
Μελετήστε την φόρμα για να προετοιμάσετε κατάλληλα τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν.

Για τη διευκόλυνσή σας αναφέρουμε στη συνέχεια τα απαραίτητα στοιχεία:

Θα σας ζητηθούν στοιχεία του/της Υπεύθυνου/νης Επικοινωνίας, δηλαδή ενός/μιάς από τους/τις συγγραφείς της εργασίας που θα ορίσετε εσείς και ο οποίος/η οποία θα αναλάβει τον ρόλο αυτό (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνα, e-mail).

Θα χρειαστεί να γράψετε με πεζοκεφαλαία το σύνολο των συγγραφέων, τις ιδιότητές τους και το e-mail καθενός/μιάς με την επιθυμητή σειρά εμφάνισης (π.χ. Αγγελική Ζαχαροπούλου, Νηπιαγωγός, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αχαΐας, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Μαρία Διφόρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Άννα Χαραλά, Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Τραμπάλα, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αχαΐας, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Θα σας ζητηθούν τα στοιχεία του/της παρουσιαστή/τριας της εργασίας (γράψτε το ονοματεπώνυμο του/της συγγραφέα που θα κάνει την παρουσίαση στο Συνέδριο) (για κάθε εγγραφή μπορεί να γίνει παρουσίαση μέχρι δύο εργασιών).

Στη συνέχεια θα ορίσετε την βασική θεματική περιοχή της εργασίας σας (μόνο μία επιλογή) και το είδος της εργασίας (Προφορική Ανακοίνωση επιστημονικής εργασίας, Προφορική Ανακοίνωση εκπαιδευτικής δράσης, Αναρτημένη Ανακοίνωση - αφίσα επιστημονικής εργασίας, Αναρτημένη Ανακοίνωση - αφίσα εκπαιδευτικής δράσης, Συμπόσιο, Εργαστήριο που απευθύνεται σε ενήλικες).

Προσέξτε παρακαλούμε να ορίσετε κατάλληλα την εργασία σας καθώς υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια για τις περιλήψεις κάθε είδους εργασίας. Για παράδειγμα στις περιλήψεις των:

Επιστημονικών Εργασιών (προφορικές ανακοινώσεις ή αφίσες) χρειάζεται να συμπεριλαμβάνονται ο σκοπός της έρευνας, η μεθοδολογία και τα κυριότερα ευρήματα,

Εκπαιδευτικών Δράσεων  (προφορικές ανακοινώσεις ή αφίσες) είναι σημαντικό να συμπεριλαμβάνονται στην περίληψη οι κεντρικοί εκπαιδευτικοί στόχοι, η σύνδεση με το Πρόγραμμα Σπουδών εφόσον πρόκειται για τυπική εκπαίδευση, η μεθοδολογία και η αξιολόγηση, δηλαδή δεδομένα που φανερώνουν την επίτευξη ή μη των στόχων,

Εργαστηρίων που απευθύνονται σε ενήλικες είναι σημαντικό να συμπεριλαμβάνονται ο σκοπός του εργαστηρίου, η περιγραφή της πρακτικής ή του υλικού που θα παρουσιαστεί, η μεθοδολογία υλοποίησης, συνοπτικά η δομή & το χρονοδιάγραμμα-φάσεις υλοποίησης,

Συμποσίων θα αναρτηθεί στην φόρμα μόνο η περίληψη του Συντονιστή με το σκεπτικό του Συμποσίου, και η πλήρης υποβολή όλων των σχετικών κειμένων κάθε Συμποσίου θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στο σχετικό έντυπο (βλ. πιο κάτω).

Αφού ορίσετε το είδος της εργασίας θα σας ζητηθεί να συμπληρώστε τον τίτλο της εργασίας με πεζοκεφαλαία γράμματα, χωρίς εισαγωγικά, π.χ. Το παιχνίδι στο νηπιαγωγείο: οι αντιλήψεις παιδιών και εκπαιδευτικών), την περίληψη (έκτασης αυστηρά από 350-400 λέξεις) και 3-5 λέξεις κλειδιά χωρίζοντας μεταξύ τους τις λέξεις με κόμμα, π.χ. Παιχνίδι, Προσχολική Εκπαίδευση, Αντιλήψεις, Νηπιαγωγοί.

Ελέγξτε ότι έχετε λάβει στο e-mail σας αντίγραφο της υποβολής, ώστε να επιβεβαιώσετε πως έγινε σωστά η διαδικασία.

 

Σε αυτό το έντυπο μπορείτε να βρείτε αναλυτικότερες οδηγίες για την υποβολή κάθε είδους εργασίας:

ΕΝΤΥΠΟ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

Για την υποβολή περιλήψεων Συμποσίου, παρακαλούμε συμπληρώστε επιπλέον και το έντυπο που ακολουθεί. Στη συνέχεια στείλτε με email το έντυπο ως επισύναψη στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

 

 

Η υποβολή των περιλήψεων των εργασιών θα γίνει μέσω google form στην οποία έχετε πρόσβαση πατώντας εδώ:

https://forms.gle/hDa5b9K4Th4GEBD78

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.