Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Συνέδριο 2015

Σας ανακοινώνουμε ότι η Περιφερειακή Συνάντηση και το Συνέδριο των Ευρωπαϊκών Επιτροπών θα πραγματοποιηθεί στη Μόσχα στις 23-25 Σεπτεμβρίου 2015.

Στην παρακάτω ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε σχετικές πληροφορίες.

http://omeprussia2015.ru/